YUVA / THE NEST

1234

Yuva / The Nest – Duration: 9 hours. – Contemporary İstanbul Art Fair – İstanbul.

14.11.2015 tarihinde Contemporary İstanbul Sofa Performances alanında 11.00 -20.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Realised on November 14  2015, at Contemporary Istanbul Art Fair, Sofa Performances “gallery-room” between 11.00 am – 20.00 pm. For detailed information please scroll down.

Yuva

“Kuşlar ve insanlar olarak çok büyük bir benzerlik taşıyoruz. İkimiz de kendimize ait olmayan ve bir süre sonra ayrılacağımız mekanları “bize ait” olması için çaba sarfediyoruz. Bugün otel odaları birkaç günlüğüne “yuva”mız olurken, kendi evlerimiz ne kadar “bize ait”?”

The Nest / Yuva düşünsel olarak öncelikle göç, aidiyet ve geçicilik gibi kavramları sorgulayan, fiziksel düzlemde bir “yuva” üretilmeye çalışılan bir performans…

 

KÜRATÖR METNİ:

THE SOFA PERFORMANCES, Marcus Graf’ın Sofa Otel’in iş birliği ile Contemporary İstanbul için geliştirdiği bir projedir. Amacı, performans sanatçılarının işlerini daha geniş bir seyirci kitlesi ile paylaşmalarını sağlamaktır. Performans yapma şansını yakalamak ve bu alanda kabul görmek, sosyal sebepler ile alanın eğitimi, dolayımı ve ekonomisinde, Türkiye’de halen performans sanatının zayıf olmasından dolayı halen zorlu bir iştir. İşte bu yüzden SOFA PERFORMANSLARI, performans sanatını deneysel bir yolla sunmanın yanı sıra, bu önemli disiplinin daha ileriye gitmesi ve gelişimi için görünürlüğünü ve bu önemli disiplin üzerine olan tartışmaları desteklemektedir.

Performans sanatçısı için bedenin ana materyal, araç ve sanatsal kavramın çerçevesini oluşturmasının yanında, asıl işin gerçek an ve mekanı birincil öneme sahiptir. Sanatçının izleyici ile doğrudan paylaştığı zaman ve mekandaki performatif sürecin özgünlük ve gerçekliği, bu özgün enerji alanının ana mantığıdır. Mekansallık olgusunun altını çizmek için, her gün bir sanatçının gün boyunca performansını gerçekleştireceği bir beyaz küp ve bir otel odası sentezi yaratmayı seçtik. Bu uzun süreli performanslar sırasında sanatçı, zaman, mekan ve beden arasındaki karşılıklı ilişkiyi deneyimlemek suretiyle gizlilik ve kamusallık konularına da değinecektir. Sofa Otel’e ait mobilyalar aracılığı ile karakterize edilmiş olan mekan, seyahat, geçicilik ve ait olma, yabancılık gibi çağrışımlarla doludur.

Sonuç olarak SOFA PERFORMANSLARI’ nda her gün bir başka sanatçı, gerçeğin kendi kişisel yorum ve ikonlarını yaratarak sıra dışı mekansal durum ile iletişime geçmek ve içinde yaşadığımız bu çılgın dünya üzerine kendi yorumlarını yapmak için bildik “galeri mekanı”nda yerlerini alacaktır.

Sanatçılar
Hacer Kıroğlu (11.11.2015)
Buğra Erol (12.11.2015)
Orhan Cem Çetin (13.11.2015)
Halil Atasever (14.11.2015)
Burçak Konukman (15.11.2015)

Küratör
Marcus Graf

Asistan Küratör
Melike Bayık

——

The Nest

“We have a great similarity with birds. Both of us are making an effort to make a place “ours” which actually does not belong to us and from where we will leave soon. Today, when an hotel room becomes “the nest” for us for few days, how much our homes “belong to us”?

The Nest / Yuva is a performance primarily investigates the terms of immigration, ownership and temporariness on the ideological level and “a nest” tried to be created on physical level.

CURATORIAL STATEMENT:

THE SOFA PERFORMANCES is a project that Marcus Graf developed in collaboration with The Sofa Hotel especially for Contemporary Istanbul. It aims at giving emerging performance artists the opportunity to share their work with a wide audience. Getting the chance to perform, and gaining recognition within the scene are still difficult tasks, as due to sociological reasons, as well as obstacles in the contexts of our field’s education, mediation and economy, performance art is in Turkey still the underdog of the scene. That is why THE SOFA PERFORMANCES, besides meaning an experimental way of presenting performance art, supports the visibility and discussion of this important discipline in order to propel its further spread and development.
For the performance artist, besides the body as material, instrument and framework of an artistic concept, the moment and place of the actual work is of fundamental importance. The authenticity and reality of the performatif process, in which the artist directly shares his time and location with the spectator, is the reason for its unique aura. For underlining the matter of locality, we have chosen to create a synthesis of a white cube and a hotel room, in which every day, a different artist executes a performance from the morning to the evening. During this rather long duration of the performance, the artists deal with the experience of time, the interrelationship between space and the body, as well as issues about privacy, and publicness. The space, which is characterized through furniture from the actual Sofa Hotel, is filled with associations of travelling, and temporality, as well as feelings about belonging and unfamiliarity.
In the end, every day at THE SOFA PERFORMANCES, another artist takes his place in the proverbial “gallery-room” for getting in interaction with this extraordinary spatial situation, and for commenting on the crazy world we all live in by creating his personal versions and icons of reality.

Artists
Hacer Kıroğlu (11.11.2015)
Buğra Erol (12.11.2015)
Orhan Cem Çetin (13.11.2015)
Halil Atasever (14.11.2015)
Burçak Konukman (15.11.2015)

Curator
Marcus Graf

Assistant Curator
Melike Bayık

the nest - yuva teaser

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s